Juhtimissüsteemi arendus

Sinu vajadus

Oled rajanud ettevõtte, mis töötab ja toimetab, aga oma visiooni järgimiseks vajad sa suuremat turgu ning sinu unistusi toetavaid partnereid.

Sinu väljakutse on luua väärtusahel, mille ühes otsas on sinu kliendid, kes ootavad, et suudad pakkuda garanteeritud kvaliteeti nii arenduses, tootes kui tarnes ning jagad nende eetilisi tõekspidamisi. Teises otsas on aga sinu koostööpartnerid, kes täidavad võetud lubadusi, arvestades sinu suhtumist töösse, ohutussse, ja keskkonda..

Sellise väärtusahela loomise alusmaterjaliks soovid sa võtta kasutusele ISO 9001, ISO14001 või ISO45001 seeria standardid.

Meie töö

Analüüsime sinu ärimudelit ning disainime mõistliku äriprotsessi raamistiku, mis arvestab sinu juhtimistavasid, võttes samas arvesse standardite nõudeid.

Täiendame sinu juhtimissüsteemi dokumentatsiooni, kuid hoiame asjatu bürokraatia sinu süsteemist eemal.

Koolitame sinu töötajaid täitma täiendavaid nõudeid ning kavandame vajalikud järeltegevused.

Esitame ettevõtte juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks ning oleme sinu kõrval kuni nõutud sertifikaadi kättesaamiseni.

Anna oma vajadustest teada