Alkoholi tootja juhtimissüsteem

Sinu vajadus
Pruulikoja omanikuna tead, et sinu äri üheks põhilubaduseks on kvaliteetne toodang. Selle täitmiseks hoolitsed sa igapäevaselt oma tootmises heakorra ning toodangu kvaliteedi tõstmise eest.
Riik regulaatorina on pannud sulle kohustuseks tõendada oma põhilubaduse täitmist, koormates sind kohustusega rakendada toiduohutuse tagamiseks juhtimissüsteemi (HCCP) ja alkoholi kanguse ja koguse kontrollimiseks pädeva mõõtja juhtimissüsteemi

Meie töö
Meie hindame sinu ettevõtte tegevuste vastavust nõuetele. Koostööna disainime sinu ettevõtte suurust ja tegevusvaldkonda (õlle, siidri, kange alkoholi tootmine) arvestava juhtimissüsteemi, mis vastab määruse nõuetele kuid ennekõike aitab sinul ettevõtet mõistlikumalt juhtida.
Kokkulepped paberil ei ärka ellu niisama, sestap koolitame sinu töötajaid jälgima toiduohutuse nõudeid ja/või koolitame välja töötaja kes vastab määruses "Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord" toodud nõuetele.

Viited
Toiduohutusseadus
Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord
Mõõteseadus

Urmas Roots

Jäta oma kontakt ja ma võtan sinuga kiirelt ühendust