+372 50 33 697

info@nvc.ee

ESTONIA

Alkoholitootja pädev mõõtja

Sinu vajadus

SINU VAJADUS

Alkoholitootjana tead, et sinu äri üheks põhilubaduseks on kvaliteetne toodang. Selle täitmiseks hoolitsed sa igapäevaselt oma tootmiskeskkonna heakorra ning toodangu kvaliteedi ning selle tõstmise eest.

Riik regulaatorina on pannud sulle kohustuseks tõendada oma põhilubaduse täitmist, koormates sind kohustusega rakendada toiduohutuse tagamiseks juhtimissüsteemi (HACCP) ja kvaliteedi ühe komponendi kontrollimiseks pädeva mõõtja juhtimissüsteemi.

MEIE TÖÖ

Meie hindame sinu tegevuste vastavust nõuetele. Koostöös sinuga disainime sinu ettevõtte suurust ja tegevusvaldkonda arvestava juhtimissüsteemi mis arvestab regulaatori nõuetega aga ennekõike aitab sinul ettevõtet mõistlikumalt juhtida.

Kokkulepped mis on paberil ei ärka ellu niisama, sestap koolitame sinu töötajaid jälgima toiduohutuse nõudeid ja/või koolitame välja mõõtja kes evib oskusi ja kogemust täita ettevõttes pädeva mõõtja rolli ning viime läbi regulaarseid siseauditeid.

Toetame sind kogu EAK-ga seotud asjaajamisel sh välisauditi korraldamisel, et saaksid rahuliku südamega keskenduda oma põhitegevusele