Teenused

JUHTIMISSÜSTEEMI ARENDAMINE

Aitame väljatöötada sinu ettevõtte vajadusi arvestava ISO9001 , ISO14001 või ISO45001 nõuetele vastava juhtimissüsteemi

edasi

ALKOHOLI TOOTJA JUHTIMISSÜSTEEM

Väikese pruulikoja või viinaköögi pädeva mõõtja juhtimissüsteemi arendamine

edasi

PÄDEVA MÕÕTJA KOOLITUS

Aktsiisikauba käitleja sh alkoholitootja erinõudeid arvestava pädeva mõõtja koolitus

edasi

AKTSIISILADU

Aktsiisikauba käitlejale vajaliku dokumentatsiooni vormistamine ja maksuametiga koostöö

edasi

SISEAUDIT JA VASTAVUSHINDAMINE

Standardite (ISO9001, ISO14001 ja ISO45001) siseaudit ja kolmanda osapoole nõuetele vastavuse kontrollimine

edasi

MIDAGI ERILIST

Oleme tegelenud veel paljude keeruliste nõuete rakendamisega

edasi