Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjale

Sinu vajadus
Pruulikoja meeskonnas peab olema vähemalt üks inimene kes vastab määrusest nr 85 Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord tulenevate nõuetele.

Meie töö
Hindame sinu meeskonna koolitusvajadust, määratleme õpiväljundid ning viime läbi vajalikud treeningud. Treening keskendub metroloogia põhimõistete rakendamisel pruulikoja igapäevatöös. Oskuste omandamisel väljastame sertifikaadi

Viited

85 Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord

Urmas Roots
Urmas Roots
Koolitaja