+372 50 33 697

info@nvc.ee

ESTONIA

AKTSIISILADU

SINU VAJADUS

Alustad tegevust ärivaldkonnas mida reguleerib Alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisiseadus? See on äri kus vastavus nõuetele on ärikriitiline ning eksumused võivad kaasa tuua trahve ning rikutud närve

Vajad enda kõrvale partnerit kes evib kogemust ja ülevaadet Maksuameti ootustest ja nõuetst.

MEIE TÖÖ

Analüüsime sinu infrastruktuuri, finantsüsteemi ning üldist töökorraldust . Koostame vajalikud dokumentatsiooni sh raamatupidamise sise-eeskirjad, aktsiisilao töökorralduse ning võtame oma peale kogu suhtluse Maksuametiga.

Koolitame töötajad muutunud nõuete osas ning toetame Maksuameti poolt teostatavate paikvaatluste läbiviimisel