+372 50 33 697

info@nvc.ee

ESTONIA

Ettevõtte arendamine & Auditeerimine

Muutuvas ärikeskkonnas vajab ka ettevõtte juhtimissüsteem arendamist. SINA KESKENDU OMA PÕHITÖÖLE, meie korraldame muudatused, et juhtimissüsteem vastab muutunud nõuetele.

Teenused

Pädeva mõõtja koolitus

Viime läbi ettevõtte põhise pädeva mõõtja koolituse

Aktsiisiladu

Koostame aktsiisiloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni.

Mõõtja juhtimissüsteem

Koostame pädeva mõõtja nõuetele vastava juhtimissüsteemi

Kogemus loob eeldused õnnestumiseks !

Pikaajalised kogemused erinevate klientide projektide teostamisel annab meile enesekindluse väita, et me saame hakkama!

250+

Pojekti

5 a

kogemust

99%

Õnnestumist

Töömeetod

Iga inimene, töö ja probleem on isenäoline aga meetod võimaluste realiseerimiseks on sarnane.

Analüüsimine

Kirjeldame sinu öri vajaduse ning määratleme ootused tulevikule.

Muudatuste siiseviimine

Disainime ja kirjeldame uued nõuded ja koolitame töötjad

Toimimimise hindamine

Viime läbi auditid sh koordineerime välisauditeid, et hinnata süsteemi toimivust ning uute nõuete mõju tulemuslikkusele.

Tööd ja tegemised

Mõned viimasel ajal osutatud teenused

ISO 13485 Meditsiiniseadmed

Meditsiini seadmeid tootva ettevõtte juhtimissüsteemi arendamine.

ISO 9001 & 14001

Tootmis ja teenindusettevõtete juhtimissüsteemide analüüsimine ning standarid nõuete rakendamine .

ISO 17025

Mõõtetegevusi profesionaalselt pakkuva äriüksuse juhtimissüsteemi analüüs ja auditite korraldamine

Koostöös tagab – tulemuse !

Aastate jooksul oleme teostanud erinevaid projekte